Intresting

अष्ट्रेलिया पढ्न गएकी नेपाली युवतीको यस्तो चर्तीकला आखिर किन यसरी बाहिरिन्छन होला हेर्नुहोस

आजभोली आफ्नै परिवारमा पनि महिलाहरु सु;र’क्षि;त रहेका छैनन ।बाबुले आफ्नै छोरि ब;ला;त्का;र गरेको भन्ने घ’ट’नाहरु सुनिदै पढिदै आएका छन । यो घ;ट;ना भारतको हो। भारतमा आफ्नो श्रीमान नभएको मौ;का छो;पी यी युवती आफ्नै पुरानो ब्वा;इ;फ्रे;न्ड स;ङ्ग म;स्ती गरिरहेकी हुन्छिन ।श्रीमान घरमा नभएको मौ;का छो;पी आफ्नो पुरानो ब्वाइफ्रेन्ड सङ्ग बेडमा मस्ती गरेको भिडियो सार्वजनिकआजभोली आफ्नै परिवारमा पनि महिलाहरु सु’र’क्षि’त रहेका छैनन ।बाबुले आफ्नै छोरि ब;ला;त्का’र गरेको भन्ने घ’ट’नाहरु सुनिदै पढिदै आएका छन । यो घ’ट;ना भारतको हो। भारतमा आफ्नो श्रीमान नभएको मौ’का छो’पी यी युवती आफ्नै पुरानो ब्वा’इ;फ्रे’न्ड स’ङ्ग म;स्ती गरिरहेकी हुन्छिन

आजभोली आफ्नै परिवारमा पनि महिलाहरु सु;र’क्षि;त रहेका छैनन ।बाबुले आफ्नै छोरि ब;ला;त्का;र गरेको भन्ने घ’ट’नाहरु सुनिदै पढिदै आएका छन । यो घ;ट;ना भारतको हो। भारतमा आफ्नो श्रीमान नभएको मौ;का छो;पी यी युवती आफ्नै पुरानो ब्वा;इ;फ्रे;न्ड स;ङ्ग म;स्ती गरिरहेकी हुन्छिन ।श्रीमान घरमा नभएको मौ;का छो;पी आफ्नो पुरानो ब्वाइफ्रेन्ड सङ्ग बेडमा मस्ती गरेको भिडियो सार्वजनिकआजभोली आफ्नै परिवारमा पनि महिलाहरु सु’र’क्षि’त रहेका छैनन ।बाबुले आफ्नै छोरि ब;ला;त्का’र गरेको भन्ने घ’ट’नाहरु सुनिदै पढिदै आएका छन । यो घ’ट;ना भारतको हो। भारतमा आफ्नो श्रीमान नभएको मौ’का छो’पी यी युवती आफ्नै पुरानो ब्वा’इ;फ्रे’न्ड स’ङ्ग म;स्ती गरिरहेकी हुन्छिन आजभोली आफ्नै परिवारमा पनि महिलाहरु सु;र’क्षि;त रहेका छैनन ।बाबुले आफ्नै छोरि ब;ला;त्का;र गरेको भन्ने घ’ट’नाहरु सुनिदै पढिदै आएका छन । यो घ;ट;ना भारतको हो। भारतमा आफ्नो श्रीमान नभएको मौ;का छो;पी यी युवती आफ्नै पुरानो ब्वा;इ;फ्रे;न्ड स;ङ्ग म;स्ती गरिरहेकी हुन्छिन ।श्रीमान घरमा नभएको मौ;का छो;पी आफ्नो पुरानो ब्वाइफ्रेन्ड सङ्ग बेडमा मस्ती गरेको भिडियो सार्वजनिकआजभोली आफ्नै परिवारमा पनि महिलाहरु सु’र’क्षि’त रहेका छैनन ।बाबुले आफ्नै छोरि ब;ला;त्का’र गरेको भन्ने घ’ट’नाहरु सुनिदै पढिदै आएका छन । यो घ’ट;ना भारतको हो। भारतमा आफ्नो श्रीमान नभएको मौ’का छो’पी यी युवती आफ्नै पुरानो ब्वा’इ;फ्रे’न्ड स’ङ्ग म;स्ती गरिरहेकी हुन्छिन आजभोली आफ्नै परिवारमा पनि महिलाहरु सु;र’क्षि;त रहेका छैनन ।बाबुले आफ्नै छोरि ब;ला;त्का;र गरेको भन्ने घ’ट’नाहरु सुनिदै पढिदै आएका छन । यो घ;ट;ना भारतको हो। भारतमा आफ्नो श्रीमान नभएको मौ;का छो;पी यी युवती आफ्नै पुरानो ब्वा;इ;फ्रे;न्ड स;ङ्ग म;स्ती गरिरहेकी हुन्छिन ।श्रीमान घरमा नभएको मौ;का छो;पी आफ्नो पुरानो ब्वाइफ्रेन्ड सङ्ग बेडमा मस्ती गरेको भिडियो सार्वजनिकआजभोली आफ्नै परिवारमा पनि महिलाहरु सु’र’क्षि’त रहेका छैनन ।बाबुले आफ्नै छोरि ब;ला;त्का’र गरेको भन्ने घ’ट’नाहरु सुनिदै पढिदै आएका छन । यो घ’ट;ना भारतको हो। भारतमा आफ्नो श्रीमान नभएको मौ’का छो’पी यी युवती आफ्नै पुरानो ब्वा’इ;फ्रे’न्ड स’ङ्ग म;स्ती गरिरहेकी हुन्छिन

Related Articles

Back to top button
Close