Horoscop

__/\__ श्री पाथिभरा माता हजुरको कोमल चरणमा कोटी कोटी प्रणाम! __/\__

शुभ प्रभात सबैमा __/\__

शुभ दीनको कामना पाथिभरा माताले हामी सबै को रक्षा गरुन !

श्री पाथिभरा माता हजुरको कोमल चरणमा कोटी कोटी प्रणाम! __/\__

 

Related Articles

Back to top button
Close